FrSky G-RX8 Přijímač s váriem Zobrazit větší

FrSky G-RX8 Přijímač s váriem

Nový produkt

FrSky G-RX8 přijímač s integrovaným váriem a možností připojení druhého satelitního přijímače.

Více informací

Tento produkt již není na skladě

1 150,00 Kč

Přidat na seznam přání

Více informací

Přijímač FrSky G-RX8 je velmi vhodný pro použití hlavně ve větroních. Variometr v provedení s velkou přesností měření je přímo integrován v přijímači a poskytuje telemetrické údaje jako je výška a vertikální rychlost. Další velmi užitečná vlastnost je možnost redundance, tj. možnost připojení druhého satelitního přijímače pro zvýšení kvality přenosu i na velké vzdálenosti. To zajišťuje vysokou bezpečnost a spolehlivost provozu. Navíc podporuje režim SBUS a PWM s velmi snadným přepínáním.

Schema

Vlastnosti

 • Rozsah měření senzoru variometru je -700m ~ +10000m s citlivostí na 0,1m
 • Měření vertikální rychlosti v rozsahu +/- 16.7m/
 • Podpora redundantní funkce pro hlavní a druhý satelitní přijímač. Hlavní přijímač přijímá SBUS signál druhého satelitního přijímače pro případ ztráty signálu u hlavního přijímače. K hlavnímu přijímači G-RX8 může být jako druhý satelitní přijímač využitý přijímač s SBUS výstupem jako například: FrSky X8R, X6R, X4RSB, XSR, XM+, R-XSR, G-RX8, L9R a podobné.

Připojení druhého satelitního přijímače

Specifikace

 • Model: G-RX8
 • Rozměry: 55.26 x 17 x 8mm
 • Váha: 5.8g
 • Počet kanálů: 16 CH (1-8 CH / 9-16 CH konvenční PWM výstupy, 1-16 CH z SBUS portu
 • Provozní napětí: 3.5 ~ 10V
 • Proudový odběr: 100mA@5V
 • Dosah: plný dosah (>1,5 km)
 • Aktualizace firmware: ANO
 • Kompatibilita: D16 mód
 • Rychlost servovýstupů: 9ms (HS–High Speed Mode) nebo také 18ms (FS–Normal Speed Mode)

Párování

Párování je proces jednoznačně přiřazující určitému vysílacímu modulu přijímač. Vysílací moduly mohou být párovány s více přijímači (ne však současně). Přijímač může být párován pouze na jeden modul vysílače.

Postup pro párování přijímače:

 1. Zapněte vysílač a přejděte do nabídky párování. Zde v nabídce Mód zvolte D16. Obdobně upravte/ponechte Rozsah kanálů a následně přejděte na nabídku Bind a tlačítkem ENT spusťte párovací proces na vysílači. Nabídka Bind bliká a je doprovázena zvukovým signálem. (u externích modulů postupujte dle návodu)

 2. Nyní připojte/zapněte napájení přijímače s přidržením tlačítka F/S. Spárování je signalizováno blikající červenou LED.

 3. Vypněte volbu Bind stiskem ENT na vysílači. (nebo vypněte vysílač s instalovaným externím modulem)

 4. Vypněte napájení přijímače a po znovu připojení/zapnutí napájení trvale svítící zelená LED signalizuje úspěšné spárování a připravenost pro běžný provoz.

Poznámka: při využití druhého přijímače vypněte na jednom z přijímačů telemetrii.

Jak přepnout mezi SBUS a PWM módem

Přijímač pracuje ve dvou módech a to v PWM nebo v SBUS. Přijímač je v továrním nastavení dodáván v SBUS módu.

a) Pokud po zapnutí přijímače svítí modrá LED, přijímač je v SBUS módu. Pokud modrá LED na přijímači nesvítí, přijímač je v PWM módu.

b) Přepnutí z SBUS na PWM mód se provádí propojením signálních pinů 1CH a 2CH před párováním. Po spárování s propojenými piny bude přijímač přepnut a pracovat v PWM módu. Po párování odstraňte propojku z pinů 1 a 2. Pro změnu zpět na SBUS mód znovu spárujte bez propojky pouze s přidrženým F/S tlačítkem přijímače.

DŮLEŽITÉ:

 1. SBUS mód: v tomto módu je k dispozici 6 kanálů s PWM signálem na portech 1-6CH s vysokou precizností, tj. s chybou < 0.5 μs, port SBUS IN je využit pro redundantní funkci, CH8 je SBUS OUT a CH7 je v tomto režimu nedostupný/vypnutý.

 2. PWM mód: při volbě tohoto módu je k dispozici 8 kanálů s PWM signálem na kanálech 1-8CH. Port SBUS IN je využit pro redundantní funkci, tj. pro připojení druhého SBUS přijímače.

Jak přepnout frekvenci PWM z FS mode do HS mode

FS mód (PWM 18ms) lze přepnout na HS mód (PWM 9ms) propojením 5CH a 6CH signálního pinu propojkou před párováním. Po párování vyjměte propojku.

Zpět na HS mód znovu párujte bez propojky jen s přidržením F/S tlačítka jako obvykle.

UPOZORNĚNÍ: HS mód se používá pouze pro digitální serva. U běžných serv může HS mód způsobit poškození nebo zničení serva.

Poznámka: SBUS výstup je stále 9ms, zvolený mód FS nebo HS nemá na SBUS vliv.

Zapnutí / Vypnutí vária

Vário přijímače je v továrním nastavení zapnuté. Pro vypnutí vária přidržte F/S tlačítko víc jak 3s. Vypnutí je signalizováno 3x bliknutím modré LED. Pro zapnutí opakujte proces.

Jak přepnout(přemapovat) výstupy 1~8 / 9~16CH

Před párováním přijímače k vysílači propojte signální piny CH3 a CH4 propojkou. Po párování přijímač vypněte a odstraňte párovací propojku z pinů CH3 a CH4. Přijímač bude přepnutý na režim výstupů 9~16CH. Pro přepnutí zpět na 1~ 8CH opakujte proces.


Signalizace LED přijímače

LED

Signalizuje

Zelená trvale svítí

Normální provoz po spárování

Červená pomalu bliká

Přijímač bez signálu / nespárováno

Červená bliká – Zelená svítí

Úspěšné párování

Zelená dvakrát problikne

Potvrzení nastavení failsfe na přijímači

Modrá svítí

SBUS mód zapnut

Modrá třikrát blikne

Potvrzení zapnutí/vypnutí vária

Kontrola dosahu

Předletová kontrola dosahu by měla být provedena před každým letem. Odrazy od kovových plotů, betonových budov nebo stromů mohou způsobit ztrátu signálu, a to jak v průběhu kontroly dosahu, tak během letu.

Postupujte dle následujících kroků:

 1. Umístěte model alespoň 60cm na zem (např. na dřevěnou lavici).

 2. Antény přijímače by měly být odděleny od sebe tak jako v modelu a nedotýkat se země.

 3. Anténa modulu by měla být ve svislé poloze. (platí pro TX modul)

 4. Zapněte vysílač a přijímač, u vysílače aktivujte režim RANGE označením a stiskem ENT. (u vysílacího modulu stiskněte tlačítko F/S  po dobu 4 vteřin pro vstup do režimu kontroly dosahu, červená LED dioda nesvítí a zelená rychle bliká). Efektivní dosah se sníží na 1/30 (nyní musí být dosah minimálně na 30m).

 5. Postupujte dále od modelu a zároveň zkoušejte ovládací prvky pro kontrolu normálního provozu.

 6. U vysílače vypněte režim testu dosahu RANGE opětovným stiskem ENT. (u modulu - stiskněte tlačítko F/S na XJT modulu po dobu 1-2 vteřin pro opuštění režimu kontroly dosahu. Červená LED bude opět svítit, což znamení návrat k normálnímu režimu.


Nastavení Failsafe

 • Pro přechod serv do přednastavené polohy při ztrátě signálu - nejprve spárujte přijímač a nastavte serva do požadované polohy. Krátkým stiskem tlačítka F/S potvrďte požadovanou polohu, LED na přijímači 2x blikne pro potvrzení zapsání požadovaných poloh serv. Pro vypnutí Failsafe přijímač znovu spárujte.

 • Nastavení nevysílání pulzů při ztrátě signálu - zapněte napájení přijímače bez zapnutého vysílače a krátce stiskněte F/S tlačítko.

 • Pokud nebude failsafe nastaven, přijímač po ztrátě signálu drží poslední známou polohu kanálů/serv.

  Poznámka: Failsafe lze nastavit i pomocí vysílače v příslušné nabídce Failsafe

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

5 dalších produktů ve stejné kategorii: